• آدرس:

  خیابان شریعتی - پشت پارک کوروش - کوچه بروجردی - پلاک16

 • ایمیل :

  invest [at] IranianIG.Com

 • دریافت رزومه

سرمایه پذیری

یکی از خدمات اصلی گروه سرمایه گذاری بنیان غدیر ایرانیان، سرمایه پذیری می باشد

بدون تردید هر کسب وکاری برای شروع به فعالیت نیاز به سرمایه گذاری دارد، ایده های بزرگ وموفقی ارائه می شود ولی به جهت نبود سرمایه اولیه به طور کامل کنار گذاشته می شود.دراین بین افراد مبتدی و کسب وکار های کوچک آسیب های بیشتری را متقبل می شوند.دریافت وام یکی از راه هایی است که به تامین سرمایه اولیه می تواند کمک کند، اما درصورت شکست پروژه خسارت های زیادی به ایده پرداز یا کارآفرین وارد می کند.

یکی از راه هایی که در بازار کسب وکارها رواج پیداکرده سرمایه پذیری است؛ در سرمایه پذیری شرکت  ویا کارآفرین برای شروع کاریا حتی ادامه فعالیت نیاز به سرمایه گذاردارد،دراین حالت سرمایه گذاربا دراختیار قراردادن سرمایه به شرکت بخشی از سهام شرکت را دریافت می کند.
در سرمایه پذیری شخص حقیقی ویا حقوقی که از سرمایه لازم برخورداراست با بررسی شرایط شرکت ومیزان سودوزیان آن وپیشبینی آینده ی شرکت در قالب یک قراردادکاری سرمایه لازم را دراختیار سرمایه پذیر قرارمی دهد.

شرایط سرمایه پذیری

گروه سرمایه گذاری ایرانیان پروژه های مختلفی در حوزه های متنوع در دست اجرا دارد که برای پیشرفت و رشد ، از سرمایه گذاران خرد و کلان دعوت به همکاری می نماید


 

ما برای اینکه تضمین به شما بدهیم در جای درستی سرمایه گذاری می نمایید و گروه ایرانیان سرمایه پذیر معتبری است به شما به عنوان ضمانت ، وثیقه ملکی در اختیارتان قرار می دهد. این اطمینان را به شما می دهیم که سرمایه گذاری در ایرانیان 100درصد تضمین شده برای سرمایه گذاران , و 100درصد سود آوری برای سرمایه پذیران دارد

ریسک پذیری

به طور کلی تمامی کسانی که دربازار تولید وکسب وکار مشغول به فعالیت هستند افرادی ریسک پذیر هستند،درجه ریسک سرمایه گذاران متفاوت است ومی توان آنها رابه افراد ریسک پذیر بالا،با ریسک متوسط و ریسک کم دسته بندی کرد.

دراختیارقراردادن منابع مالی به سرمایه پذیر نیز بدون شک خالی از ریسک نیست ومانند تمام فعالیت های اقتصادی با رصد بازارهدف وپیش بینی های آینده کاری می توان یک سرمایه گذاری مطمئن انجام داد.

انواع روش های سرمایه پذیری

سرمایه پذیری سهام محور

در این روش سرمایه پذیر بخشی از سهام شرکت را به نام شخص یا شرکت سرمایه گذار قرار می دهدو سرمایه گذار درسود شرکت سهیم می شود.

سرمایه پذیری اهدا محور

در این روش سرمایه پذیر،سرمایه گذار رادرموفقیت پروژه اقتصادی توجیح می کند وسرمایه گذاربه دلایل فرهنگی هنری ویا برند سازی نام یا شرکت خود به سرمایه گذاری درفعالیت اقتصادی می پردازد.

سرمایه پذیری بدهی محور

دراین روش افرادبرای به دست آوردن بهره سرمایه گذاری می کنند البته میزان بهره دراین روش از بازار پولی پایین تر است.دراین روش نیازبه داشتن سفته وضمانت های بالای بازار پولی نیست.

سرمایه پذیری پاداش محور

دراین روش افرادبه منظور دریافت پاداش یا جایزه یا کالا سرمایه دراختیار سرمایه پذیر قرارمی دهند.به طور مثال یک نمونه از دستگاه های دانش بنیان را به عنوان اولین تولید شرکت دانش بنیان از سرمایه پذیر دریافت می کنند.

ICO چیست

ایکو نوع جدیدی از سرمایه پذیری است در دنیای دیجیتال ودر فضای اینترنت پدید آمده است.دراین روش یک شرکت یا شخص برای تامین منابع مالی خود درزمینه های مختلف ازجمله ای تی درخواست سرمایه می کند.سرمایه گذاربادریافت کوین سرمایه موردنظر را دراختیار شخص قرار می دهد، پس از به سود رسیدن شرکت سرمایه گذار صاحب بخشی از سهام است که می تواند آنرا نگه داردویابرای به دست آوردن سرمایه بیشتر آنرابه فروش بگذارد.

این روش از سرمایه گذاری به سرعت افزایش یافته اما به دلیل آنکه امکان داردهر کسی با طراحی یک وب سایت درخواست سرمایه کند، سرمایه گذاری دراین زمینه با شک وترس انجام می شود.این نوع سرمایه پذیری به صورت تجمعی است واز طریق افراد زیادی انجام می پذیرد.
به طور کلی تلاش زیاد سرمایه پذیربرای توجیح کردن سرمایه گذاردر طرح یا ایده درحال انجام یا پروژه های اقتصادی همواره شک وتردید برانگیز بوده وانتخاب سود یا زیان در این گونه پروژه ها سخت است.دلایل سرمایه پذیری

قطعا هرفرد یا گروهی که شرکت یا کارخانه ای یابه طور کلی یک کسب وکار برمبنای ایده ها وتلاش های او بنا شده تمایل داردسود خالص شرکت را برای خودو مجموعه اش استفاده کند اما دلایلی وجود دارد که یک سرمایه پذیر با سرمایه گذار درسود سهام شرکت سهیم می شود.

یکی از دلایل مهم سرمایه پذیری آن است که تمایل بانک ها ونهادهای مالی برای کسب وکارهای کارآفرینانه ونوپا زیادنیست.به طورکلی نهادهای مالی اینگونه فعالیت هارا درکسب وکارهای دارای ریسک قرار می دهند، تعداد کمی از بانکها و موسسات ریسک پذیر حاظر به پرداخت وام یا سرمایه گذاری دراین بخش هستند 

ازدیگر دلایل تمایل سرمایه پذیران این است که تعداد درخواست کنندگان کسب وکارهای نوپابرای دریافت وام بالاست ولی درمقابل آن تعدادبانک ها ونهادهای مالی تامین کننده این سرمایه ها اندک است وهمچنین با توجه به آنکه میزان سود وسرمایه اولیه لازم به درستی مشخص نیست مبلغ وام پرداختی توسط بانک ها نمی تواند حتی مراحل اولیه کاررا به جلو بیاندازد.بنابراین شخص یا شرکت مجبورمی شود به سمت سرمایه گذار برود وبخشی از سهام شرکت را به این کاراختصاص دهد.

درمقابل سرمایه گذاران نیزبه دلایل مختلفی علاقه به این نوع سرمایه گذاری دارند، ازجمله آنکه سرمایه در گردش آنها توسط خودشان ونه بانک اداره می شود ومی توانند درپروژه های پرسودی ویا باریسک بالاشرکت کنند.

سرمایه گذاری جمعی

شاید برایتان پیش آمده باشد که سرمایه ی اندکی داشته باشید وندانید با آن چکار کنید ،چراکه نمی توان باآن کسب وکار خاصی راه اندازی کردو بهره بانکی آن هم زیاد نیست.این موضوع باعث شد تا ایده ی سرمایه گذاری جمعی شکل بگیرد.درکشورهای پیشرفته سرمایه گذاری جمعی به خوبی رشدکرده وحتی درقانون برای این نوع سرمایه گذاری مصوباتی درنظرگرفته شده است.
دراین فرآیند،یک شخص به عنوان سرمایه پذیر طرح وایده ی خودرادروب سایت های مربوط مطرح می کند وهزینه ی این طرح رانیز عنوان می کند،درطرف مقابل کسانی که سرمایه های خرد وکلانی دارند این طرح ها را بررسی می کنند، درصورت پسندیدن طرح ها سرمایه گذاری برروی این ایده راانجام می دهد.

دراین روش سرمایه پذیرها معمولا کارآفرینان نوپا و استارت آپ ها هستندوسرمایه گذارهانیزکسانی هستندکه سرمایه اولیه بالایی ندارند.

نکاتی که یک سرمایه پذیر باید بداند

 •  اصول بنیادی دراین روش از جذب سرمایه رایاد بگیرید،بودجه سرمایه،سهام ،اعضای هیات مدیره و...
 • روراست وبدون تملق باشید.هرچه بیشتر صداقتتان را نشان دهید درجذب سرمایه موفق تر خواهید بود تبلیغ وتوجیح زیاد سرمایه گذار را دچار سوءتفاهم می کند.درپاسخ به همه ی سوالات سرمایه گذار باصبرومتانت جواب بدهید.
 • مخارج وسودها را به درستی حساب کنید تا دراین مسیردچار زیان نشوید.
 • از پیش فروش ها غافل نشوید،گاهی با پیش فروش کردن محصولات بدون نیازبه سرمایه گذار می توانید سرمایه مورد نیاز درآن برهه زمانی رابدست آورید.
 • سطوح مختلف سرمایه گذاری رابشناسید وبا این شناخت درمراحل مختلف سرمایه گذار راقانع کنید تا بودجه دراختیارشما قرار دهد.

به طور کلی سرمایه پذیری یکی از روش های اصلی راه اندازی کسب وکارها ست که درجوامع مختلف بیش از پیش رونق پیدا کرده، امروزه سرمایه داران بزرگ تمایل دارند سرمایه خود رادرواحد های مختلف اقتصادی واردکنند واز انباشت سرمایه خود دریک منبع اقتصادی پرهیزمی کنند.