• آدرس:

    خیابان شریعتی - پشت پارک کوروش - کوچه بروجردی - پلاک16

  • ایمیل :

    invest [at] IranianIG.Com

  • دریافت رزومه

نکاتی که قبل از سرمایه پذیری باید بدانید

می دانید قبل از سرمایه گذاری باید چه کاری انجام دهید؟

دردنیای استارت آپ ها وکسب وکارهای نوپا، جذب سرمایه یکی از دغدغه های اصلی است که همواره ذهن کارآفرین رابه خود مشغول می کند. نیاز به سرمایه برای برپایی کسب وکار و استمرار آن عاملی است که نمی توان ازآن چشم پوشی کرد و نادیده گرفت.

برای کارآفرینان پیدا کردن سرمایه گذار و جلب رضایت او برای تامین منابع مالی شرکت بسیار حائز اهمیت است و استراتژی های خاصی برای توجیه کردن سرمایه گذاربرای همکاری درپروژه ها به کاربرده می شود. اگرچه تامین نیازهای مالی ازطریق سرمایه پذیری راه حل خوبی است اما درجذب سرمایه نباید بی گداربه آب زد، وبا اطلاع از نکاتی هرچند کوچک می توان نتایج بهتری ازجذب سرمایه بدست آورد.نتایجی که ازشخص یاشرکت سرمایه گذاربدست می آید می تواندازجذب صرفا سرمایه بالاترباشد.

درهمین راستا برخی نکاتی که پیش ازسرمایه پذیری بایدبه آن توجه نمود را درادامه عنوان خواهیم کرد.

1- بررسی پروژه های قبلی سرمایه گذار

معمولا سرمایه گذاران تمایل دارند در بخش های مختلف اقتصادی سرمایه گذاری کنند و تمام دارایی خود را در یک بخش هزینه نمی کند. بررسی سرمایه گذاری های قبلی سرمایه گذار کمک می کند بدانید این همکاری امکان پذیر خواهدبود یاخیر. به طورمثال وقتی سرمایه گذار در زمینه ی فروش و یا واردات قطعات الکتریکی فعالیت دارد به همکاری باشما در زمینه ی فروش اینترنتی و یا تولید قطعات الکتریکی فکر نمی کند. چراکه سرمایه گذاری قبلی خود را با ریسک مواجه می کند.

2- سابقه سرمایه گذاران

سوابق سرمایه گذاران نشان می دهد که درچه زمینه ای تمایل به سرمایه گذاری داردویا درکدام بخش تخصص بهتری دارد.بخشی ازتخصص سرمایه گذار ناشی ازهمکاری درکسب وکارهایی است که درآن سرمایه واردکرده اند.بنابراین شناخت سوابق سرمایه گذارکمک می کند علاوه بردریافت سرمایه بتوان از تخصص سرمایه گذار نیز در پیشبرد اهداف استفاده نمود. از طرفی شناخت سوابق کاری کمک می کند در مذاکرات با سرمایه گذار بدانید از چه طریقی او را قانع به سرمایه گذاری در کسب وکار خود کنید.

3- میزان سرمایه گذاری

میزان سرمایه گذاری که شما نیازدارید باید با میزان سرمایه گذاری موردنظر شرکت یا شخص همخوانی داشته باشد،چراکه سرمایه گذار به عنوان یک شریک درکنار شما خواهد بود بنابراین شراکت با یک شخص قطعا راحت تراز یک گروه خواهدبود.
اطلاع یافتن ازمیزان سرمایه گذاری کمک می کند برنامه ی مشخصی برای منبع مالی بدست آمده طراحی کنید.همچنین سرمایه گذاربا اطلاعات دقیقی که شما ازبرنامه ی کسب وکارخوددراختیارش قرارمی دهید،متقاعد به همکاری باشما می شود.

4- انتظارسود سرمایه گذار از شراکت با شما

این نکته بسیارمهم است که یک سرمایه گذار با پرداخت پول چه انتظاری از شما و کسب و کارتان دارد. اینکه میزان سود مورد نظر سرمایه گذار چه مقدار است باعث می شود که به همکاری با او فکر کنید یا خیر. شما به کمک تهیه نقش وطرح کسب وکار و مشاوره و پیشبینی می توانید تا حدود زیادی میزان سوددهی کسب و کار خود را شناسایی کنید، بنابراین به راحتی می توانیدبه انتظارات سرمایه گذار پاسخ دهید. اگرچه داشتن سرمایه گذار برای کسب وکارتان مهم است اما باید قبول کنید که نباید به راحتی با هر پیشنهاد سرمایه گذاری وسوسه شوید.

5- مرحله ی سرمایه گذاری

به عنوان سرمایه پذیر باید بدانید که سرمایه گذار در چه مرحله ای از کسب و کارتان تمایل به شراکت دارد. بیشتر کسب وکارها واستارت آپ ها در مراحل اولیه نیازبه سرمایه گذاردارند، این مرحله جز سخت ترین و مهم ترین مراحل است و در صورت گذر از این مرحله کسب و کار شما سروسامان می گیرد و می توان برروی جزییات پروژه کارکرد.

به طورکلی سه مرحله برای سرمایه گذاری وجود داردکه علاوه بر شروع کار،به مراحل رشد کار وپس از تولید تقسیم می شود.ودرهرمرحله نحوه سرمایه پذیری ومیزان دریافت سرمایه بایدبه دقت بررسی شود تا سودآوری بیشتری نصیب شما شود.

6- افق زمانی سوددهی

بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال آن هستند که به سرعت به سودآوری برسند به همین دلیل به دنبال پروژه ها وکسب وکارهای زودبازده هستند، البته درمقابل این افراد سرمایه گذارانی هستند که به دنبال کسب سود بالاتر به دنبال کسب وکارهای دیر بازده هستند وبا یک سرمایه گذاری بلندمدت سودآوری بالاتری به دست می آورند.

شناخت نحوه شراکت سرمایه گذارمی تواند همکاری با آنها رابرای شماامکان پذیر کند،البته داشتن یک طرح کسب وکار مناسب می تواند درتوجیه سرمایه گذاربرای سرمایه گذاری درطرح بلند مدت شما تاثیرگذارباشد.

اهمیت شناخت سرمایه گذاران

باتوجه به اهمیت بالای جذب سرمایه در کسب و کار بهتر آن است که برای شناخت کامل سرمایه گذاران عجله نداشته باشید چرا که سرمایه پذیری از افراد و شرکت هایی که با شرایط کسب و کار شما همسو باشد به سرعت به پیشبرد اهداف شما کمک می کند و در مقابل سرمایه گذارانی که به درستی انتخاب نشده باشند می توانند به روند کار آسیب واردکنند. استرس وعدم در اختیار قراردادن سرمایه در مراحل لازم به عدم رضایت مشتریان و کارکنان منجرمی شود و این عدم رضایت درنهایت می تواند کسب و کارتان را با رکود و شکست مواجه کند.

راه هایی برای جذب سرمایه گذار

1-استفاده از مشاوران

مشاوران کسب وکارها کسانی هستند که علاوه برکمک کردن درانتخاب درست درمراحل مختلف کار می توانند سرمایه گذاران وسرمایه پذیران رابه هم معرفی کنند.مشاوره کسب وکار به دلیل سروکاربا افرادوشرکت های مختلف وآشنایی بانحوه سودآوری کسب وکارها به راحتی می توانند سرمایه گذاران وسرمایه پذیران مناسب رابرای هم معرفی کنند.

2-نمایشگاه ها وهمایش ها

همایش ها ونمایشگاه ها مکان هایی هستند که علاوه برمعرفی ایده ومحصولات خودبه مشتریان می توانید سرمایه گذاران رابه طرف خود جلب کنید.بسیاری ازسرمایه گذاران درنمایشگاه ها به دنبال ایده ها وطرح های مطابق سلیقه و دانش خودهستند بنابراین حضور در این مکان ها تاثیر خوبی درجذب سرمایه گذاران خواهدگذاشت.

3-کمک ازکسانی که به ایده شما ایمان دارند

افرادی که به شما وایده شما ایمان دارند به تبلیغ و معرفی آن به سرمایه گذاران خواهند پرداخت. ازطرفی خود این افراد بهترین گذینه برای سرمایه گذاری هستند چراکه درجریان کسب و کار شما قرار دارند و بالاتر از آن به ایده ی شما اعتقاد دارند. از افراد مورد اعتماد برای سرمایه گذاری استفاده کنید.

4-سوددهی خوب به سرمایه گذاران

برای ترغیب سرمایه گذار می توانید سود بالاتری رابرای او در نظربگیرید تابه این طریق سرمایه لازم برای راه اندازی وادامه کسب وکار به دست بیاید.این سود بالا می تواند به صورت یک دوره زمانی مشخص تعیین شود و پس از آن یک سود مطمئن وبه صرفه تری درنظرگرفته شود.

5-ارتباط مثبت با سرمایه گذار

همان طورکه اشاره شد سرمایه پذیری مراحل مختلفی داردکه درصورت ارتباط خوب با سرمایه گذارمی توان درمراحل بعدی نیز به جذب سرمایه ازطریق یک شخص یاشرکت امیدواربود. برای حفظ ارتباط با سرمایه گذار، او رادرجریان فعالیت های شرکت خود قراردهید و از روند پیشرفت کار او را آگاه کنید.

نتیجه گیری نکاتی که قبل از سرمایه پذیری باید بدانید

درپایان برای حفظ یک کسب وکار به تعامل مفید با سرمایه گذاران بپردازید چراکه بقای هر کسب وکاری به سرمایه نیازدارد.
جلب رضایت سرمایه گذاران و بهره گیری از سرمایه گذاران علاقه مند به حوزه ی فعالیت شما از راه هایی است که می تواند سبب بقای کسب وکارتان شود و سود آوری حاصل برای شما و سرمایه گذار را به دنبال داشته باشد.